Lær om Norsk havbruksnæring

Lær om norsk havbruksnæring

Salmon Center Senja

SalMars visningssenter i Senja kommune er plassert i Kunnskapsparken, i kjernen av Finnsnes sentrum. Her kan du lære om norsk havbruksnæring mens du guides gjennom vår interaktive utstilling, dra ut til et av våre visningsanlegg og mye mer! Vi skreddersyr en aktivitetsdag for din gruppe/klasse.

Salmon Center Molde

SalMars visningssenter i Molde er plassert veldig sentralt på torget i Molde sentrum. I Storgata finner du Salmon Center Molde. Her kan du lære om norsk havbruksnæring i vårt nyeste visningssenter som åpner i 2022. Gjennom høyteknologiske installasjoner, våre guider og turer ut til ulike produksjonsfasiliteter vil du kunne lære og forstå mer om norsk havbruksnæring.

Laksens hus i Alta

Her får du innsikt i en av verdens mest bærekraftige storskala matproduksjoner og en av Norges viktigste næringer. Grunnlaget for Laksens hus er et sterkt ønske om å formidle og dele kunnskap opparbeidet i næringen, som er utviklet gjennom de siste 50 år. Fra pionertiden til dagens moderne oppdrett har det skjedd mye. Hos oss får du se lakseoppdrett i praksis og ikke minst samspillet mellom natur, menneske og teknologi.

Visningssenteret i Rørvik

Visningssenteret for havbruk er et samarbeid mellom Kystmuseet Norveg og SalmoNor AS og formidler utviklingen av den moderne norske havbruksnæringen. I den faste utstillingen i Norveg er det en avdeling om havbruk og du kan også bli med på en båttur til et moderne oppdrettsanlegg med laks.