Salmon Center Senja og Molde eies og driftes av SalMar Farming, et selskap i SalMar ASA gruppen

Historien om SalMar

SalMar ASA er i dag en av verdens største og mest effektive produsenter av laks, samt verdens største produsent av økologisk laks. Selskapet ble grunnlagt i 1991, og bestod av kun én tillatelse for opprett av laks og ett slakte- og bearbeidingsanlegg. Siden har SalMar vokst og utviklet seg til å bli et internasjonalt og helintegrert oppdrettskonsern, med mer enn 100 tillatelser og med egen produksjon som strekker seg fra rogn og stamfisk til salg av ferdige produkter. 

SalMar er også en samfunnsaktør ved at medarbeidere i SalMar skal bry seg og utvise verdier forankret i ansvarsfølelse, omtanke og ambisjoner. Det at vi bryr oss påvirker våre biologiske og finansielle nøkkeltall, HMS-verdier og våre relasjoner til samfunnet for øvrig på en positiv måte. Samtidig skal vi tenke bærekraft i alt vi gjør. Vi skal ha god forretningsetikk og moral, og bidra til enda sterkere bevissthet om det miljøet vi til daglig arbeider i – og som vi ikke skal forbruke, men derimot sørge for at blir overlevert i god stand til neste generasjon. SalMars verdikjede er nedenfor:

  • Genetisk Settefisk: Egen genetisk stamme med 3 settefisk- og 1 rensefiskanlegg i Norge. 4 settefiskanlegg på Island.
  • Oppdrett: Oppdrett i både kystnære og eksponerte områder fra Møre og Romsdal i Sør til Finnmark i nord i Norge og i Vestfjordene på Island. Pioner innen uviklingen av havbasert oppdrett gjennom SalMar Aker Ocean både semi-offshore og på åpent hav med enhet i drift og to prosjekter pågående for design av nye enheter.
  • Slakteri & viderefordeling: 2 slakteri- og videreforedlingsanlegg i Midt-Norge. 1 slakteri- og videreforedlingsanlegg i Nord-Norge. 1 slakteri i Vestfjordene på Island.
  • Salg: 5 salgskontorer i Asia, 2 kontorer i Norge og 1 kontor på Island.

Visningssenter og visningstillatelser

Våre visningssenter har som formål å formidle kunnskap om havbruksnæringen, alt fra biologi til teknologi, med stort fokus på bærekraft. Vi skal også fremme viktigheten med å spise fisk, og har da et særlig fokus på barn og unge.

For å få en visningskonsesjon må konsernet søke til fiskeridirektoratet, dette er en grundig prosess. I en slik tillatelse ligger det gitte føringer om hvordan et visningssenter skal driftes.